Християнска църква СИОН - София

събота, 2 юли 2011 г.

19.06.2011 - Сион - гр. София

05.06.2011г. пастор Ангел ПилевЙоан 5:1-13
1 Подир това имаше юдейски празник, и Исус влезе в Ерусалим.2 А в Ерусалим, близо до овчата порта, се намира къпалня, наречена по еврейски Витесда, която има пет преддверия.3 В тях лежаха множество болни, слепи, куци и изсъхнали, [които чакаха да се раздвижи водата.4 Защото от време на време ангел слизаше в къпалнята и размътваше водата; а който пръв влизаше след раздвижването на водата, оздравяваше от каквато болест и да беше болен].5 И там имаше един човек, болен от тридесет и осем години.6 Исус, като го видя да лежи и узна, че от дълго време вече боледувал, каза му: Искаш ли да оздравееш?7 Болният Му отговори: Господине, нямам човек да ме спусне в къпалнята, когато се раздвижи водата, но докато дойда аз, друг слиза преди мене.8 Исус му казва: Стани, вдигни постелката си и ходи.9 И на часа човекът оздравя, дигна постелката си, и започна да ходи. А тоя ден беше събота.10 Затова юдеите казаха на изцеления: Събота е, и не ти е позволено да вдигнеш постелката си. 11 Но той им отговори: Онзи, Който ме изцели, Той ми рече: Вдигни постелката си и ходи. 12 Попитаха го: Кой човек ти рече: Вдигни постелката си и ходи. 13 А изцеленият не знаеше Кой е; защото Исус беше се изплъзнал оттам, тъй като имаше множество народ на това място.14 По-после Исус го намери в храма и му рече: Ето, ти си здрав; не съгрешавай вече, за да те не сполети нещо по-лошо. 15 Човекът отиде и извести на юдеите, че Исус е, Който го изцели.
16 И затова юдеите гонеха Исуса, защото вършеше тия неща в събота.17 А Исус им отговори: Отец Ми работи до сега, и Аз работя.18 Затова юдеите искаха още повече да го убият; защото не само нарушаваше съботата, но и правеше Бога Свой Отец, и така правеше Себе Си равен на Бога.19 Затова Исус им рече: Истина, истина ви казвам, не може Синът да върши от само Себе Си нищо, освен това, което вижда да върши Отец; понеже каквото върши Той, подобно и Синът го върши.
                  
Това е  уникална  история за  изцелението на един човек при срещата му с Исус. Когато четем внимателно,  не можем да не отбележим, че възникват въпроси,  чиито  отговори биха ни  дали яснота и за много  събития,  случващи се в нашия  живот.
Нека започнем първо с  името на мястото:  Витезда – от евр. Дом на милосърдието. Наистина къпалнята беше място, където  много хора получаваха  своето чудо на  изцеление и за тях  името съответстваше напълно с това, което бяха преживели, но не  и за  този човек,  седял и чакал  цели 38 г. През всичкото това време  той е изпитвал отново  и  отново  неприятното  чувство от  предреждането.  На мен ми се е случвало да  чакам на  опашки и  особено  когато нещата се проточат във времето и всеки става  нервен и нетърпелив, изведнъж някой  идва  отнякъде и се  опитва да те предреди, като си мисли, че той е  единственият, който бърза. Казвам ви, че зараждащите се чувства в мен не са благодарност и благоволение към такъв човек.
Другият факт, който  ясно  изпъква в библейския текст, е, че този човек е бил  самотен,  „нямам човек, който да ме спусне...” ст.7.  През последната година  много  мисля за приятелството и за  истинските приятели;  за това колко  се е  изтъркала тази дума  от  употреба и колко ниско  е паднала стойността на приятелството в наши дни.  Харесвам  определението, което Исус дава за приятелството:  Никой няма по-голяма любов от това, щото да даде живота си за приятелите си”   Йоан 15:13.  Ако  аз  имам приятел, на когото държа, и той е  изпаднал в подобна ситуация, това, което бих могъл да направя е да  отида с него в тази къпалня, да стоя  ако трябва седмица-две, дори месец, и когато се раздвижи водата, просто  да го хвърля в нея.  Нали разбирате, че прекарването на продължително време  сред болни  и  умиращи не е най-радостната гледка, но  ако  приятелят ти се нуждае  от помощ, направи го, ако  ли пък не,  по-добре не се наричай негов приятел.
Сега нека погледнем  6 ст. „като  узна, че лежи  от дълго време...”  Какво предизвика  състраданието на Исус в тази ситуация?  Определено мога да  посоча, че не беше болестта. На това място имаше много други болни, но те се  изцеляваха, за тях имаше някаква надежда,  но не и за този човек . Вярвам, че това, което задвижи  Исус беше   безизходната ситуация на човека.
Друг е въпросът,  над който трябва да се замислим – ако за 38 години нещо не е проработило, защо да не направим  друго? Глупаво е да правим  едно  и също нещо и да  очакваме различен резултат.  Ако  с години наред правим едно и също и няма резултат, то нека променим нещо.
Срещал съм хора, при които голямото предизвикателство се състои в това да ги накарам да променят  отношението си към болестта.   Дори и да си болен, не го приемай  като нещо, с което ще живееш, а напротив, че това е  временно,  което трябва да си отиде. Не се примирявайте, нашето нормално състояние е да сме  здрави.
Забележете  какво се случва  в стихове  8-10. Исус  изцели човека, но го накара и да  направи нещо, което бе противно на закона, традицията и  обичаите. Тези правила го връзваха  и ограничаваха.  Постоянно се  изправям в различни ситуации,  където има връзване в най-различни правила, ритуали, култура, традиция, религия.  И когато Господ  иска да се намеси, Той ни предизвиква да излезем от системата, да направим нещо против правилата, които ни връзват и заробват, които  имат вид на благочестие, но нямат силата  да ни разрешат проблема. Големият въпрос е дали  сме готови  да  нарушим тези  утвърдени в съзнанието и бита ни принципи? Ще сме готови ли да понесем критика и  осъждение за това, че сме направили  крачка на вяра  и  сме дръзнали да  се опълчим  срещу обременяващите религиозни  норми?
Нека да ви посоча няколко примера, в които Бог предизвиква хора  да направят противното на  общоприетото и  резултът  от това е винаги  чудо.
Деян 10: 10-20;  „...Стани Петре, заколи и  яж...
Петър беше благочестив  юдеин и не би престъпил наредбите  на закона да  яде нещо нечисто. Но в тази ситуация виждаме, че Господ  нарежда на Петър да действа въпреки наредбите. А ако Петър решеше  да спази  тези наредби, то домът на Корнилий нямаше да бъде спасен и да преживее чудната сила на Бога.
Изх. 4:4  „Но Господ каза на Моисея: Простри ръката си и хвани я (змията) за опашката; (и той простря ръката си и я хвана, и тя стана жезъл в ръката му).”
За  човек като Моисей, който  в продължение на  40 г. пасеше  овце в пустинята, не беше необичайно  да  види змия и да се справи  с нея, но бе против правилата да я  хваща за  опашката – просто змията можеше да се   извърне и  да го ухапе. А ето, че точно такава беше  инструкцията от Господа. И в резултат на това  Моисей  се сдоби с чудотворен жезъл...
Има стотици  места  в Божието слово, където четем  истории за хора,  изправени  пред  избора да  останат ли в „системата”, „матрицата” – общоприетите  културни и  религиозни норми, които ги връзват, или  да решат да рискуват и да преживеят чудесата на Бога.
Забележете  отново  ст. 10: Затова юдеите казаха на изцеления: Събота е и не ти е позволено да вдигнеш постелката си. Вижте, този човек не беше ставал от 38 години  и лежеше прикован за постелката си. Обаче изведнъж чудото се случи; той можеше да стане и да ходи, но веднага се намериха хора, които му казаха: „Днес не можеш да го направиш. Противно е на правилото”.
Няма неправилен ден да получиш  изцеление, няма неправилен ден, в който Бог да не може да се намеси в живота ти и  да преживееш чудо!
Не  оставяй  хората да ти казват, че  днес не може, че не е това начинът...  Ако Бог ти е казал  да направиш нещо,  просто го направи и се радвай на изобилни благословения.
Изцеленият  не знаеше кой го  изцели, с други думи Бог може и да те  изцели или да направи чудо  в живота ти и ти да не осъзнаваш кой го е направил.
Вижте каква бе защитата на изцеления, затова че е нарушил правилата:  11ст. „Този, който ме  изцели, ми каза да  го направя.”  Човекът разсъждаваше логично, че щом този мъж (той все  още не познаваше Исус)  има власт да го  изцели и промени живота му,  тогава  явно Той  има власт да не съблюдава това религиозно правило.
А какво се  случва  в 12 ст.  Кой човек ти рече: Вдигни постелката си и ходи? Какво всъщност го питаха? Те не го попитаха кой го  изцели, а кой му каза да наруши съботата? Не се  интересуваха, че човекът е свободен, а че някой пак е дръзнал да  наруши тяхната система.  Толкова много хора днес  робуват на религиозната система, без дори да го осъзнават. И когато  човек, пратен от Бога, ги предизвика да излязат вън от  това робство, той бива  атакуван и  отхвърлян.
Подобна е  историята с  изцелението на слепородения човек: „Затова някои от фарисеите казваха: Този човек не е от Бога, защото не пази съботата. А други казваха: Как може грешен човек да върши такива знамения? И възникна раздор помежду им” Йоан 9:16.
Типичната реакция на  религиозните  водачи бе да заклеймят Исус, че не е  от Бога. Не се  учудвам когато някой дойде и  ми каже : „Ти за какъв се мислиш?  Това, което правиш и проповядваш не е „по Бога” или „от Бога”. Такива индивиди  искат да държат монопола върху вярата на хората и те да са тези, които са квалифицирани и миропомазани  да  определят кое  е правилно и кое грешно, кое  е угодно на Бога и  кое  не.  Често са ме характеризирали като човек, който не може да проповядва дори и една проповед според техните правила.  Толкова съм щастлив, че не мога да проповядвам като тях. Дори не  искам и да се  опитвам. По-добре да остана   прост  и неграмотен според техният стандарт, стига само да имам слово  от Бога, което Той да ми дава да споделям с хората. Знаете ли, когато нещо не пасне на тяхната  концепция и виждат, че не могат да го контролират, за такива хора е по-лесно е да  те заклеймят като бунтар и обявяват за безнадежден, защото  не си приел да се съобразяваш с  измислените им правила.
Не се  учудвайте, такива хора могат  да стигнат дотам, че да заклеймят и самия Господ Исус, щом като Той не прави нещата, както те  искат според техните правила. Така че  не е  голяма работа, ако са ви заклеймили и  отхвърлили. Но запомнете  едно: Такива религиозни  водачи не могат да ви дадат вечен живот, не могат да ви дадат  опрощение на греховете, не могат да ви освободят  от терора на демоните, не могат да ви предложат реално общение  с Бога. Те ще ви заробят в тяхната система  от правила, закони, наредби и практики, а ако  успеят да ви  оплетат в нея, накрая  ще  осъзнаете, че животът ви е бил опустошен.
Ако днес  Бог говори да станеш и да вдигнеш постелката си, направи го. Ако днес  си воден от Бога да направиш нещо извън рамките на  общоприетите религиозни практики, направи го.  Недей да робуваш повече на  религиозни  системи и правила; служи на Бога с дух, истина и свобода.
Бъдете благословени!
Пастор Пилев